יום חמישי, 30 בנובמבר 2006

חזרנו לעדכן את הרשימה

חזרנו לעדכן את רשימת החותמים על העצומה
אם אינכם מופיעים ברשימה אנא פנו אלינו ונוסיף את שמכם

מחאה של תושבים משכונת רמת הדר

נדהמנו לקרוא על החשש מפני אפשרות של פגיעה בכבוד השבת בישובנו גבעת שמואל בכלל ובפרט בשכונתינו רמת הדר ולפיכך באנו למחות ולהביע את התנגדותנו לאפשרות זאת

בחירתנו לדור בישוב גבעת שמואל נבע מרצון לחיות בחיי דו קיום גם עם ציבור שאינו מתקרא "דתי" תוך כבוד הדדי כפי שחונכנו אנו (הדבר מתייחס במיוחד בשכונת מגורינו ובבנין בו אנו גרים)

לא למיותר לציין, כי פתיחת הקאנטרי קלאב בשבת ומאוחר יותר אפשרות גם לשאר העסקים בישובנו, לא רק תפגע בציבור המתקרא "דתי" אלא בכל אדם בר דעת, ששבת הוא יום מנוחתו השבועי. פתיחת קאנטרי קלאב שכזה בסמוך למתחם מגורים, תפגע בסביבת המגורים, בבטיחות ובאיכות החיים של כולנו. מן הראוי להביא נושא זה לידיעת כלל ציבור הדיירים בשכונת רמת הדר, דתיים ושאינם דתיים על-פי הגדרתם

יישר כח לפעולתך בנושא

בברכת יותר מששמרו ישראל על השבת, שמרה השבת על ישראל
נעמי וירון בן-זכאי

מחאה של תושבי שכונת רמת הדר

נדהמנו לקרוא על החשש מפני אפשרות של פגיעה בכבוד השבת בישובנו גבעת שמואל בכלל ובפרט בשכונתינו רמת הדר ולפיכך באנו למחות ולהביע את התנגדותנו לאפשרות זאת

בחירתנו לדור בישוב גבעת שמואל נבע מרצון לחיות בחיי דו קיום גם עם ציבור שאינו מתקרא "דתי" תוך כבוד הדדי כפי שחונכנו אנו (הדבר מתייחס במיוחד בשכונת מגורינו ובבנין בו אנו גרים)

לא למיותר לציין, כי פתיחת הקאנטרי קלאב בשבת ומאוחר יותר אפשרות גם לשאר העסקים בישובנו, לא רק תפגע בציבור המתקרא "דתי" אלא בכל אדם בר דעת, ששבת הוא יום מנוחתו השבועי.
פתיחת קאנטרי קלאב שכזה בסמוך למתחם מגורים, תפגע בסביבת המגורים, בבטיחות ובאיכות החיים של כולנו. מן הראוי להביא נושא זה לידיעת כלל ציבור הדיירים בשכונת רמת הדר, דתיים ושאינם דתיים על-פי הגדרתם

יישר כח לפעולתך בנושא

בברכת יותר מששמרו ישראל על השבת, שמרה השבת על ישראל,

נעמי וירון בן-זכאי

אנו מצביעים בעד השבת - נאום אברהם גולדברג בישיבת המועצה

אדוני ראש המועצה, חברי לסיעה הדתית, חברי הנהלה, חברי מועצה, מזכיר המועצה, עובדי המועצה, קהל נכבד. כבר אמר שלמה המלך בספר קהלת "עת לחשות ועת לדבר", כעת זו שעה שאין לחשות בה , אלא לדבר. יש רגעים בחייו של אדם, בהם נדרש הוא לעשות מעשה, מעשה שילווה אותו כל חייו, מעשה שבזכותו ייזכר הוא לטובה, או חלילה, שבגללו לא יישכח לדיראון עולם. יש רגעים, בחייו של פוליטיקאי, בהם נדרש הוא לשים בצד את כל השיקולים הפוליטיים ולעמוד מול הראי, ומול צו מצפונו – ולהכריע. יש רגעים בחייו של נבחר ציבור, בהם נדרש הוא לעמוד בשעת מבחן, מול קהל שולחיו, ולייצגם נאמנה, ולהצביע על פי צו האלוקים, ואולי להפסיד חלילה, את מנעמי העולם הזה, אך לזכות במנעמי העולם הבא
אדוני ראש המועצה, גבירותיי ורבותיי – כזה הוא הרגע !!

חבריי ואני ניצבים לפניכם, לאחר תקופה של כשלוש שנים של פעילות ציבורית ביישוב, פעילות בה זכינו להגדיל את עולם התורה, על ידי בניית בתי כנסת, מוסדות חינוך, שירותי דת ופעילות תורנית עשירה, זכינו לכונן מועצה דתית חדשה הדואגת לצרכיי הכלל והפרט, ועוד רבות ונצורות. אני רוצה להודות לראש המועצה, על שיתוף הפעולה, ועל דאגתו לכלל רבדיי הציבור, ובהם הציבור הדתי אותו אנו מייצגים כסיעה דתית. מזה כעשרים שנה, פועל אני כאיש ציבור, בדרכי נועם, כנאמר בספר משלי: דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום". מאז מתן תורה, בה נצטווינו כאמור בעשרת הדיברות: "זכור את יום השבת לקדשו. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת ל – ה' אלוקיך , לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך" – יהודים רבים מסרו את נפשם על שמירת השבת. חונכתי וחינכתי על פי האימרה – " יותר מששמרו ישראל את השבת, השבת שמרה עליהם". כיהודי דתי, ניצב אני היום בפניכם, וחייב להגן על כבודה של השבת. כבר לימדונו חכמינו זכרונם לברכה, שחייבים מנהיגי הדור ושלוחיהם למחות על חילולה של שבת, גם אם אין בכוחם להשפיע, וגם אם הם עלולים להינזק מכך. ברור לכולנו כשמש בצהרים, שאנו חיים ביישוב מעורב, בו דרים בכפיפות אנשים בעלי מחשבות שונות, מזרמים שונים, ואף בקרב הציבור הדתי שאותו אנו מייצגים- חלוקות הן הדעות. כולנו שוכנים באותו "בית מזכוכית" , ועל כולנו חלה החובה לשמור על הבית שלא "יישבר". אנו מעוניינים בהמשך שיתוף הפעולה של כלל הציבור, על דעותיו ומנהגיו השונים , כולנו אחים, כולנו יהודים. כנבחרי ציבור, רוצים אנו להמשיך ולשרת את כלל תושבי גבעת שמואל, חילונים ודתיים כאחד. חובה עלינו להוקיע תופעות שליליות, שעלולות לגרום חלילה, לקרע בעם ישראל בכלל, ובגבעת שמואל בפרט. כעומד בראש הסיעה הדתית, אמשיך אי"ה, להוביל הנהגה שתחפוץ בשיתוף פעולה ובהבנה של צרכי כלל הציבור. אנו מצידנו, גם בתום ערב זה נמשיך להושיט יד, יד מחבקת, יד הקוראת לשיתוף פעולה. אנו תקווה, שעמיתינו למועצת היישוב, יושיטו יד חזרה

נמצאים אנו ערב חג החנוכה, חג בו נלחמו היהודים על ה"רוח", ועל הערכים המקודשים לעם ישראל, מזה דורי דורות. בתקופה זו ערב החנוכה, רק מתעצמת וגוברת ההרגשה של קדושת השבת. בימים האחרונים, נועצתי באישים רבים, רבנים, גדולי דור, חברי כנסת, אישי ציבור, וחברים לדרך, כאמור בספר משלי : "תשועה ברוב יועץ". דיברתי פעמים אחדות עם כבוד הרב זינגר – רב היישוב, למרות היותו בארץ רחוקה. כפי שאמרתי, יש דעות שונות גם בציבור הדתי אך יודע אני שיש רק תורה אחת, וכיהודי מאמין, חייב אני לייצג את דת משה וישראל
אשר על כן, חבריי ואני, נצביע היום נגד, ונשמור על כבודה של השבת. על אף היותי ממלא מקומו של ראש המועצה, ולמרות שאני מעריך אותו באופן אישי, ויודע אני שהיחסים בינינו הינם יחסים מיוחדים, ואלי אף נדירים בעולם הפוליטי, אין זו הצבעה אישית נגד מאן דהוא, או נגד קבוצה כזו או אחרת. הצבעה זו היא – בעד, בעד כבודה של השבת, בעד תורת ישראל

רוצה אני בהזדמנות זאת, להביע את הערכתי והערכת חבריי, לפועלו הרב של ראש המועצה, למען פיתוחה של גבעת שמואל, ולמען שגשוגה בכל המובנים, תוך כדי הקפדה על דאגה לכלל הציבור, על כל גווניו. כחבר מועצת עיר לשעבר, (בעיר אחרת), יודע אני עד כמה מלאכה זו קשה היא, ואינה מוערכת דייה, וזו ההזדמנות להגיד לראש המועצה, תודה בשם תושבים רבים, דתיים ושאינם דתיים. תהא התוצאה אשר תהא, על כולנו מוטלת החובה לנהוג באיפוק תוך גילוי אחריות, לא רק בערב זה, אלא גם מחר, ואחרי מחר, כי אנו כשליחי הציבור, אמונים יותר מכל על עתיד החיים ביישובינו. גבעת שמואל, תמשיך בעז"ה להתפתח ולשגשג, וכולנו יחד נתרום את חלקינו למטן מטרה נשגבת זו. נבחרנו לשרת את הציבור, ועל כן מחוייבים אנו לציבור שולחינו. ערב חג החנוכה הבא עלינו לטובה, מבקש אני שוב מכולנו, לכבד איש את רעהו, כאמור בספר ישעיהו: " איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק". אני מאחל לכולם, בשמי ובשם חבריי שיהיה לכל עם ישראל "חג חנוכה שמח" -חג האורים, חג של אורות, אורות של קדושה ואחדות, חג לא רק של סופגניות ולביבות, אלא גם של לבבות, קירוב לבבות
"יותר מששמרו ישראל את השבת, שמרה השבת על ישראל"
"טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף"

יום שלישי, 28 בנובמבר 2006

יום שני, 27 בנובמבר 2006

קריאה וזעקה מתוך כבוד הדדי - אבי רט

אחינו ורעינו תושבי גבעת שמואל היקרים

שעות לא קלות עוברות על עם ישראל בעת האחרונה. עודנו מלקקים את פצעי מלחמת לבנון, עודנו נבוכים מול מערכת שלטונית הנגועה בשחיתויות ובעוולות, עודנו כואבים את כאב אחינו מגורשי ועקורי גוש קטיף. זאת ברמה הלאומית.

המציאות הכל כך מורכבת וטעונה הזו, מצריכה תיקון וטיפול. איננו מנהיגי עם, ואיננו שרים וגנרלים, אך כולנו חשים שצו השעה הוא האחדות והוספת צדק, יושר וקדושה במחנה. ב"ה זכינו לחיות זה עשרות שנים בגבעת שמואל. מקהילה קטנה וכפרית, צמחה והיתה גבעת שמואל לקום מרכזי וחשוב.

במשך עשרות שנים, למרות השינויים החברתיים, הדמוגרפיים והסוציו אקונומיים בגבעת שמואל, השכילו התושבים כולם ופרנסיהם לשמור על איכות חיים ועל אוירה של שכנות טובה. לא ידענו מחלוקות ומריבות, ודאי לא על רקע דתי. השכלנו למצוא דרכים של שלום ורעות כדי לפתור בעיות ולקדם פני מחלוקות.

לצערנו הרב, ולכאבנו הגדול עלולה מציאות זו להשתנות במידה ותתקבל החלטה להקים בגבעת שמואל קאנטרי קלאב, שמשמעותו חילול שבת המוני, והפיכת חיינו לבלתי נסבלים גם מבחינה רוחנית וגם מבחינת איכות חיים יומיומית.

אם עד עתה חשנו כולנו, דתיים וחילוניים אוירה של שקט בשבת, כבישים יחסית ריקים מתנועה, וקצת מנוחת הנפש מכל ההמולה, הרי שהקמת קאנטרי קלאב תסיים כל זאת. חיינו גם בשבת וגם בימי החול יהפכו למציאות אחת גדולה של תנועה, רעש המולה, וחילול כל קדוש.

לא נוכל לעמוד חדלי מעש מול כל זאת. לא נוכל להחריש מול פגיעה בקודשי ישראל. לא נוכל להרשות לשיקולים פוליטיים וכלכליים להרוס את יסודות המורשת ושורשי האומה.

אנו פונים בקריאה וזעקה של כבוד הדדי, ומתוך אהבת ישראל וקדשי ישראל לתושבי גבעת שמואל, לנבחריה ופרנסיה, ולנציגי הציבור, לפעול בכל כוחם ויכולתם להסיר את הרעיון הזה שעיקרו פגיעה בשבת ובקודשי ישראל.

לא מחלוקת אנו צריכים עכשיו. לא עוד פגיעה בקודש. ההיפך- תוספת של אור ואהבה, תוספת של שלום וקדושה. אלו יביאו למזור ונחמה, ובע"ה לימים טובים יותר לישראל.

בכאב ובאהבת ישראל
אבי רט

חבר המועצה אילן גיפמן - אשתתף ואצביע נגד

היום אחה"צ שוחח איתי חבר המועצה אילן גיפמן והודיע לי כי ישתתף בישיבת המועצה ויצביע נגד התוכנית האמורה
יישר כוח גדול

עלינו למחות ולהתנגד על מנת שהעבירה לא תיקרא על שמינו - הרב מרדכי אפרתי

חז"ל מספרים על רבי אלעזר בן עזריה שהיה צעיר בגילו ולמרות זאת , בגלל צידקותו ובקיאותו בתורה זכה להחליף לא פחות ולא יותר את..... הנשיא, רבן שמעון בן גמליאל. והנה דווקא על גדול זה נאמר כי " פרתו של רבי אלעזר בן עזריה היתה יוצאת ברצועה שבין קרניה שלא ברצון חכמים" כלומר היה מעורב ב....חילול שבת (טילטול והוצאה מרשות לרשות) הכיצד???? חז"ל מסבירים כי זו לא היתה פרתו אלא הפרה של שכנתו ומאחר ושתק ולא מיחה בה כפי שצריך העבירה נקראת על שמו. חילול השבת האמור להיגרם ע"י הפרויקט המדובר הוא עצום וידוע לכל אך הבעיה היא לא רק חילול השבת אלא בעיקר מה שנובע ממנה מבחינת אופי הישוב, הסביבה בה יגדלו ילדינו וההשפעה עליהם בעקיפין ע"י אוירת השבת הנרמסת לעיניהם והעלולה להיות נראית כלגיטימית בעיניהם כאחד מפשוטי הקהילה אני קורא לכולם לעשות כל דבר (כמובן במסגרת החוק) למנוע את חילול השבת העתיד להיקרא גם על שמנו (ראה פרתו של ר' אלעזר בן עזריה דלעיל)אם לא נמחה ונתנגד בתוקף

מוטי אפרתי

חובת מחאה וזעקה ותפילה: הרב רפאל שטרן

חילול שבת שנעשה על ידי יחיד אפילו בחדרי חדרים - כואב
חילול שבת שנעשה על ידי יחיד בפרהסיא - כואב מאד
חילול שבת שנעשה על ידי יחידים רבים - כואב הרבה יותר
אבל, חילול שבת שנעשה על ידי ציבור מאורגן, - חמור שבעתיים


כל גושפנקא ציבורית לחילולי שבת ולעבירות, חמורה מעבירות שנעשות על ידי יחידים, אפילו אם העבירות של היחידים חמורות מעבירות הציבור, ולכן הזעקה הגדולה כנגד חילול שבת שנובע מכח מועצה מקומית שהיא בא כוחו של הציבור (עיין עקדית יצחק, פר' וירא), והאחריות אינה רק על המחללי השבת בפועל אלא גם על אלו שלא מיחו, ולכן קיימת חובת מחאה וזעקה ותפילה

נתפלל שטועים ילמדו בינה, וישובו כולם בלב אחד ויאמרו "ה' הוא האלוקים"

הרב רפאל שטרן


עמדתו של אברהם גולדברג

אני מבקש להודיע לציבור כי שוחחתי עם אברהם גולדברג, מ"מ ראש המועצה, המוסר כי עמדתו, שהינה נגד שינוי הסטטוס קוו וחילול כבוד השבת, אינה חדשה. הוא הצביע נגד, בעניין זה, גם בעבר, והוא מתעתד להופיע לישיבת המועצה ולהצביע נגד גם הפעם
יישר כוח על אומץ הלב הציבורי ועל ההסכמה לפרסם הדברים! שי שגב
אם חברי מועצה נוספים רואים הודעה זו ומעוניינים לצרף את שמם, הם מוזמנים בברכה

פניה לחברי המועצה

לחברי מועצת גבעת שמואל
אנא!, אל תהפכו את הגבעה לגבעה שלא חפץ בה הא-ל
הפוגע בצביונה הייחודי של גב"ש, מאבד את כיסאו
אלחנן אנגלסמן

מביעים את מחאתנו על הכוונה לחילול שבת - שלמה כהן ומשפחתו

שמי שלמה כהן, תושב גבעת שמואל
מזה 14 שנה שאני חי בישוב בשמחה שיש כאן הרמוניה בין גווני התושבים שאף אחד לא מפריע לחברו / ולשכנו וכולם יכולים למצוא את מקומם -ביתם - וחברתם ביישוב שמשך כל כך הרבה אוכלוסיה טובה - חזקה - ואינטלגנטית - (חברה סוציו אקונומית גבוהה)

הבה נשמור כולנו על הבית, החברה והשקט שאופף את היישוב היפה והמתפתח בתנופה מדהימה

חבל ששיקולים מסחריים או אחרים ייגרמו לבעלי בתים, קרקעות, וקהל רחב לנטוש את היישוב

השבת היא קודש ויום מנוחה. גם למי שאינו שומר שבת, כולם רוצים שיום זה יישמר ללא פתיחת עסקים כאלה או אחרים וללא הפרעה למנוחת יום השבת שהיא קודש לכולם

בשמי ובשם משפחתי שהקמתי כאן בגבעת שמואל אנו מוחים בכל ליבנו, בכל לשון, ובתוקף על חילול שבת ועל פתיחת קאנטרי וכל עסק שהוא ביום שבת קודש

שלמה כהן

מכתב הרבנים


להלן מכתב הרבנים לחברי המועצה (בעצומה אנו קוראים לחברי המועצה לכבד את המכתב הזה) כפי שגם התפרסם בביטאון ראש הגבעה בגיליון פרשת תולדות
פניה ליו"ר המועצהמצ"ב מכתב שנשלח ליו"ר המועצה. המכתב נשלח על דעתי ועל אחריותי. אתם מוזמנים גם כל אחד מכם להביע את רחשי ליבו (למותר לציין, באופן מכובד) ולפנות ישירות ליו"ר המועצה ולחבריה . טלפון של המועצה: 5319222 פקס: 5323558

אנא שלחו העתק אלינו בפקס 5329929 או בדוא"ל על מנת שנוכל להעלות אותו לאתר המאבקלא עת לחשות - כינוס חירום

ביום שני 27.11.06 יתקיים כינוס חירום לקביעת דרכי פעולה להמשך המאבק
כל תומכי המאבק המעוניינים לסייע מתבקשים להופיע לכינוס, באמפיתאטרון בשד' הגיבורים
הכינוס יחל בשעה 21:30
יישר כוח

יום ראשון, 26 בנובמבר 2006

ישיבת המועצה - ביום רביעי בשעה 19:00

ישיבת המועצה תתקיים ביום רביעי הקרוב 29.11.2006
בשעה 19:00. בישיבה זו אמורה מליאת המועצה לאשר את המלצתה של ועדת המכרזים (שהינה ועדה פנימית), לאשר את ההתקשרות עם היזם - שפיר הנדסה אזרחית בע"מ, שהינה המציעה היחידה במכרז. לדעתנו לא מדובר בישיבה טכנית אלא בישיבה מהותית שבה מאושרת ההמלצה להתקשר עם היזם
אנו מבקשים שכל התומכים במאבק יופיעו לישיבה זו, שאמורה להיות ישיבה פתוחה, ולהשתתף בה