יום ראשון, 10 בדצמבר 2006

הצעת חוק מ-2006 לשמירה על יום השבת
זו הצעת החוק הטריה ביותר המופיעה באתר הכנסת. אולם בכתבה המצ"ב עולה כי אמורה להיות מוגשת הצעה חדשה יותר, שלה שותפים יותר חברי כנסת
אין תגובות: