יום ראשון, 10 בדצמבר 2006

גם לא-דתיים תומכים בשמירה על השבתכדאי שתדעו כי גם אנשים לא דתיים תומכים בדרישתנו הלגיטימית להתחשב בציבור המהווה מחצית מתושבי גבעת שמואל, וכמו כן בציבור המהווה רוב בשכונות הקרובות לקנטרי העומד לקום, ואשר יסבלו סבל רב אם יוקם קנטרי בשטח כזה, שיקלוט עשרות אלפי מנויים, רובם מחוץ לגבעת שמואל, אשר יציפו את גבעת שמואל במשך כל ימי השבוע, ובמיוחד בשבתות ובחגים


קיימת מגמה כלל ארצית שלה שותפים לא דתיים, והיא לכבד את יום השבת ולשמור על צביונו כיום מנוחה. מתברר שמה שלפעמים דתיים חוששים לדרוש כזכות בסיסית, אנשים לא-דתיים כן עושים. בשנה האחרונה הוגשו מספר הצעות חוק מטעמים לא דתיים, אלא כלכליים, סוציאליים ותרבותיים, שנועדו לעגן את יום השבת כיום מנוחה - עמרם מצנע, שלי יחימוביץ, מיקי איתן ועוד ולאחרונה גם דב חנין מסיעת חד"ש. אנו מציגים בפניכם את הצעת החוק האחרונה שהונחה על שולחן הכנסת, וכן כתבה על הצעה נוספת שאמורה להיות מוגשת
להצעת חוק של דב חנין היו שותפים גם ח"כ ערבים. בהצעת חוק זו מפורטת היסטוריה של הצעות חוק דומות שהונחו על שולחן הכנסת: - ציטוט
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברי הכנסת מיכאל מלכיאור, נתן שרנסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/17/ 427) וחבר הכנסת זבולון אורלב (פ/17/ 995).

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת אמנון כהן (פ/199), חבר הכנסת שאול יהלום (פ/891), חבר הכנסת אליעזר כהן (פ/1001), חבר הכנסת יולי-יואל אדלשטיין (פ/1648), חברת הכנסת לאה נס (פ/2211), חבר הכנסת בנימין אלון (פ/2679), חבר הכנסת יוסף פריצקי (פ/3124), חבר הכנסת יולי אדלשטיין (פ/3895), חבר הכנסת רוני בריזון (פ/3934), חברי הכנסת נעמי בלומנטל ועמרם מצנע (פ/3980).

כמו כן מצ"ב לינק נוסף לכתבה על עמדתה החדשה של שלי יחימוביץ http://www.nfc.co.il/Archive/003-D-15683-00.html?tag=09-51-28


אין תגובות: