יום שישי, 21 בספטמבר 2007

שאלות ותשובות בעניין הקנטרי

?מה כואב לכם
מקימים קנטרי שאמור לשמש את כלל הציבור, אולם פועלים חד צדדית, כאילו הוא קם רק לתועלת ציבור שאינו שומר תורה ומצוות. מתעלמים מצרכי הציבור המתגורר בסמוך לקנטרי, שרובו המוחלט דתי. מסרבים להידבר עם הציבור הדתי ולהבין את צרכיו בנוגע לקנטרי (כמו מזעור הפגיעה בשבת במידת האפשר, שעות לרחצה נפרדת, מניעת מצב שבו הקנטרי יביא לפריצת הסטאטוס קוו גם בעניינים אחרים) ולמזער הנזקים שעלולים להיגרם. (המשך בעמוד האחורי)
?אילו נזקים עלולים להיגרם לציבור
נזקים לכלל תושבי גבעת שמואל: עקב פתיחת רחוב הזיתים ב-4 נתיבים לפתח תקוה (מאזור רחוב הנשיא) ואופן ההתקשרות עם היזם שיבנה את הקנטרי (הוא מממן את הבניה בעצמו, מפעיל את הקנטרי למשך 25 שנה ולאחר מכן מוסר אותו למועצה – ולכן יש לו אינטרס למלא את הקנטרי במאות ואלפי מנויים על מנת להרוויח) – תעלה הצפיפות בכבישים, רעש, לכלוך, זיהום אויר. כל תושבי גבעת שמואל עלולים לסבול אולם בעיקר מאות ואלפים הגרים באיזור, (ועוד מאות יחידות שייבנו בצמוד לקנטרי בשנים הקרובות, במתחם אפריקה ישראל וברחוב הזיתים). רובו המוחלט של הציבור הזה הוא שומר תורה ומצוות.

?מה זה קשור לשבת
הנזקים ייגרמו בכל ימות השבוע, אולם הנזק העיקרי ייגרם בשבת. אם יש רעש וצפיפות בכל ימי השבוע, הוא נבלע בכל הפעילות היומיומית ולא מורגש. כיום יש סטאטוס קוו ברור ומוסכם לפיו תושבי גבעת שמואל נהנים משקט ושלוה בשבתות, תוך שאף אחד אינו מפריע לתושבים לא דתיים לנהוג בשבת כרצונם. הפיכת רחוב הזיתים לאוטוסטרדה בת 4 נתיבים לפתח תקוה, והבאת אלפי אנשים מבחוץ מדי שבת (שיבואו בעיקר בשבת) תפריע מאוד, מה גם שיש 3 בתי כנסת בקרבת מקום. מקומות החניה במתחם לא יספיקו, ואנשים יחנו ברחובות. רוצים דוגמא? ראו מה קורה בשבת ליד כפר המכביה. האיזור במצור. זאת ועוד, הבריכה מתוכננת באיזור של בנייני המגורים.

?אולי אתם בכלל לא רוצים קנטרי
ההפך: אולי לא רוצים אותנו בקנטרי?! שכן חילול השבת עלול להביא לכך שהלכתית תהיה בעיה לדתיים להירשם לקנטרי! לא זו בלבד, הבעיה אינה תושבי גבעת שמואל, אלא אלה שיבואו מבחוץ. יש קנטרי שכונתי הפועל גם בשבת בשכונת רמת הדקלים ואף אחד לא יצא נגדו – עובדה שאפשר להסתדר, אם יש רצון טוב. צריך להבין שעל כל תושב אחד של גבעת שמואל שיבוא לקנטרי בשבת, יבואו 10 מבחוץ.

אבל אתם מרגיזים את הציבור הלא דתי
באמת שאין לנו כוונה כזאת. אילו הציבור הלא-דתי היה גר ליד הקנטרי, האמינו לי שהוא היה מתרגז יותר מאיתנו (ויש כאלה בשכונת רמת הדקלים שהם מתנגדים לקנטרי). אנחנו לא מעוניינים לפגוע בציבור לא-דתי, אלא מבקשים הידברות, שישמעו את הציבור הדתי וצרכיו, וניתן יהיה להגיע להסכמות שימזערו את הפגיעה לשני הצדדים וכולם יוכלו לחיות עם המצב החדש. אם מי שקובע את תנאי המכרז יהיה מוכן ללכת לקראת הציבור הדתי כפי שהציבור הדתי מוכן ללכת לקראתו, העניין ייפתר בהבנה והסכמה.
עבורנו, הערך של מנוחה ביום השבת הוא לא דבר שולי; הוא אחד הערכים החשובים ביותר בחיי כל יהודי מסורתי. במהלך אלפי שנים אנשים מסרו את נפשם ולא היו שותפים לחילול כבוד השבת. חבל, שדווקא פה נשמעים קולות של זלזול בשבת ואין הבנה לחשיבותה בציבור המסורתי.

?מה עם חיה ותן לחיות
מה שייך הביטוי הזה כאן? "חיה ותן לחיות" נאמר על אדם שרוצה לנהוג לפי חופש המצפון שלו בבית שלו – אנחנו לא מפריעים לו. אולם כאן זה קנטרי ציבורי שאמור לשמש דתיים ולא-דתיים יחדיו, שיש לו השפעה משמעותית על איכות החיים של אלפי תושבים. אילו מי שאומר "חיה ותן לחיות" באמת היה מאמין במה שהוא אומר, הוא לא היה מתנהג כך.

זה מאבק רק של הציבור הדתי
זה נראה כך, מכיוון שהנפגע הישיר הוא הציבור הדתי. אולם למאבק הזה שותפים גם חילונים וגם מסורתיים שאיכות החיים חשובה להם. ויותר מכך, יש בעיות משפטיות למכרז ונסיבות חשודות: עלות מסמכי המכרז היתה 10,000 ₪ (סכום גבוה מאוד). המכרז קבע כי ליזם צריך להיות ניסיון, ועל פי מכתב היועץ המשפטי אין לו הניסיון הנדרש. משכך, הצעתו אמורה היתה להיפסל. מה עשו? צירפו חברה נוספת להפעלת הקנטרי, חברה שלא נגשה למכרז ואינה מחוייבת למועצה כלום. ועוד, במתחם יש 6 דונם "מיותרים" שיש רגליים לסברה שקיימת תוכנית פנימית להפוך אותם למסחרי, חנויות טבע, בית רופאים וכו' – בניגוד לתב"ע ולמכרז. דברים אלה מעלים את החשד שהמכרז היה "תפור" במידה או אחרת. המאבק הוא לא רק לאינטרסים של הציבור הדתי.

אבל אתם מיעוט בציבור ומיעוט לא קובע
הציבור הדתי אינו מיעוט בגבעת שמואל. וגם אילו היה מיעוט, גם למיעוט יש זכויות. פרט לכך, מדובר במיזם לתקופה של עשרות שנים. מי יודע מי יהיה הרוב ומי יהיה המיעוט בעוד 5 שנים? ומה אז? האם החילונים יסכימו שהציבור הדתי יעשה כאוות נפשו?

?אולי זה רק מאבק פוליטי
מובילי המאבק אינם אנשים פוליטיים, אין להם דרישות פוליטיות, או טענות פוליטיות (קרי שצריך לעשות שינויים פוליטיים כאלה או אחרים). איכות חיים אינה דבר פוליטי, וקדושת השבת על אחת כמה וכמה. אדרבה, שינסו אותנו ויראו שאפשר להסתדר ואין לזה שום קשר עם פוליטיקה.

?איך אפשר לעזור
הצטרפו לעצומה (נמצאת באתר). צרפו את בן/בת הזוג, ילדים מעל גיל 18, ואת השכנים.
אם יש לכם אפשרות: השמיעו קולכם בתמיכה.
אם המצב כואב לכם, אל תתעצלו, כתבו מכתב מכובד למועצה, הביעו את כאבכם ובקשו כי יימצא פתרון מכובד
(פקס 5323558). כתבו גם מכתב מכובד לחברת שפיר, היזם הבונה את הקנטרי (פקס 9248174) ושלחו אלינו העתק (פקס 5329929).
כל תרומה לכיסוי ההוצאות תתקבל בברכה.

אין תגובות: