יום ראשון, 26 בנובמבר 2006

ישיבת המועצה - ביום רביעי בשעה 19:00

ישיבת המועצה תתקיים ביום רביעי הקרוב 29.11.2006
בשעה 19:00. בישיבה זו אמורה מליאת המועצה לאשר את המלצתה של ועדת המכרזים (שהינה ועדה פנימית), לאשר את ההתקשרות עם היזם - שפיר הנדסה אזרחית בע"מ, שהינה המציעה היחידה במכרז. לדעתנו לא מדובר בישיבה טכנית אלא בישיבה מהותית שבה מאושרת ההמלצה להתקשר עם היזם
אנו מבקשים שכל התומכים במאבק יופיעו לישיבה זו, שאמורה להיות ישיבה פתוחה, ולהשתתף בה

אין תגובות: