יום שני, 27 בנובמבר 2006

חובת מחאה וזעקה ותפילה: הרב רפאל שטרן

חילול שבת שנעשה על ידי יחיד אפילו בחדרי חדרים - כואב
חילול שבת שנעשה על ידי יחיד בפרהסיא - כואב מאד
חילול שבת שנעשה על ידי יחידים רבים - כואב הרבה יותר
אבל, חילול שבת שנעשה על ידי ציבור מאורגן, - חמור שבעתיים


כל גושפנקא ציבורית לחילולי שבת ולעבירות, חמורה מעבירות שנעשות על ידי יחידים, אפילו אם העבירות של היחידים חמורות מעבירות הציבור, ולכן הזעקה הגדולה כנגד חילול שבת שנובע מכח מועצה מקומית שהיא בא כוחו של הציבור (עיין עקדית יצחק, פר' וירא), והאחריות אינה רק על המחללי השבת בפועל אלא גם על אלו שלא מיחו, ולכן קיימת חובת מחאה וזעקה ותפילה

נתפלל שטועים ילמדו בינה, וישובו כולם בלב אחד ויאמרו "ה' הוא האלוקים"

הרב רפאל שטרן


אין תגובות: