יום שני, 27 בנובמבר 2006

עלינו למחות ולהתנגד על מנת שהעבירה לא תיקרא על שמינו - הרב מרדכי אפרתי

חז"ל מספרים על רבי אלעזר בן עזריה שהיה צעיר בגילו ולמרות זאת , בגלל צידקותו ובקיאותו בתורה זכה להחליף לא פחות ולא יותר את..... הנשיא, רבן שמעון בן גמליאל. והנה דווקא על גדול זה נאמר כי " פרתו של רבי אלעזר בן עזריה היתה יוצאת ברצועה שבין קרניה שלא ברצון חכמים" כלומר היה מעורב ב....חילול שבת (טילטול והוצאה מרשות לרשות) הכיצד???? חז"ל מסבירים כי זו לא היתה פרתו אלא הפרה של שכנתו ומאחר ושתק ולא מיחה בה כפי שצריך העבירה נקראת על שמו. חילול השבת האמור להיגרם ע"י הפרויקט המדובר הוא עצום וידוע לכל אך הבעיה היא לא רק חילול השבת אלא בעיקר מה שנובע ממנה מבחינת אופי הישוב, הסביבה בה יגדלו ילדינו וההשפעה עליהם בעקיפין ע"י אוירת השבת הנרמסת לעיניהם והעלולה להיות נראית כלגיטימית בעיניהם כאחד מפשוטי הקהילה אני קורא לכולם לעשות כל דבר (כמובן במסגרת החוק) למנוע את חילול השבת העתיד להיקרא גם על שמנו (ראה פרתו של ר' אלעזר בן עזריה דלעיל)אם לא נמחה ונתנגד בתוקף

מוטי אפרתי

אין תגובות: