יום שני, 27 בנובמבר 2006

פניה ליו"ר המועצהמצ"ב מכתב שנשלח ליו"ר המועצה. המכתב נשלח על דעתי ועל אחריותי. אתם מוזמנים גם כל אחד מכם להביע את רחשי ליבו (למותר לציין, באופן מכובד) ולפנות ישירות ליו"ר המועצה ולחבריה . טלפון של המועצה: 5319222 פקס: 5323558

אנא שלחו העתק אלינו בפקס 5329929 או בדוא"ל על מנת שנוכל להעלות אותו לאתר המאבקאין תגובות: