יום חמישי, 30 בנובמבר 2006

אנו מצביעים בעד השבת - נאום אברהם גולדברג בישיבת המועצה

אדוני ראש המועצה, חברי לסיעה הדתית, חברי הנהלה, חברי מועצה, מזכיר המועצה, עובדי המועצה, קהל נכבד. כבר אמר שלמה המלך בספר קהלת "עת לחשות ועת לדבר", כעת זו שעה שאין לחשות בה , אלא לדבר. יש רגעים בחייו של אדם, בהם נדרש הוא לעשות מעשה, מעשה שילווה אותו כל חייו, מעשה שבזכותו ייזכר הוא לטובה, או חלילה, שבגללו לא יישכח לדיראון עולם. יש רגעים, בחייו של פוליטיקאי, בהם נדרש הוא לשים בצד את כל השיקולים הפוליטיים ולעמוד מול הראי, ומול צו מצפונו – ולהכריע. יש רגעים בחייו של נבחר ציבור, בהם נדרש הוא לעמוד בשעת מבחן, מול קהל שולחיו, ולייצגם נאמנה, ולהצביע על פי צו האלוקים, ואולי להפסיד חלילה, את מנעמי העולם הזה, אך לזכות במנעמי העולם הבא
אדוני ראש המועצה, גבירותיי ורבותיי – כזה הוא הרגע !!

חבריי ואני ניצבים לפניכם, לאחר תקופה של כשלוש שנים של פעילות ציבורית ביישוב, פעילות בה זכינו להגדיל את עולם התורה, על ידי בניית בתי כנסת, מוסדות חינוך, שירותי דת ופעילות תורנית עשירה, זכינו לכונן מועצה דתית חדשה הדואגת לצרכיי הכלל והפרט, ועוד רבות ונצורות. אני רוצה להודות לראש המועצה, על שיתוף הפעולה, ועל דאגתו לכלל רבדיי הציבור, ובהם הציבור הדתי אותו אנו מייצגים כסיעה דתית. מזה כעשרים שנה, פועל אני כאיש ציבור, בדרכי נועם, כנאמר בספר משלי: דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום". מאז מתן תורה, בה נצטווינו כאמור בעשרת הדיברות: "זכור את יום השבת לקדשו. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת ל – ה' אלוקיך , לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך" – יהודים רבים מסרו את נפשם על שמירת השבת. חונכתי וחינכתי על פי האימרה – " יותר מששמרו ישראל את השבת, השבת שמרה עליהם". כיהודי דתי, ניצב אני היום בפניכם, וחייב להגן על כבודה של השבת. כבר לימדונו חכמינו זכרונם לברכה, שחייבים מנהיגי הדור ושלוחיהם למחות על חילולה של שבת, גם אם אין בכוחם להשפיע, וגם אם הם עלולים להינזק מכך. ברור לכולנו כשמש בצהרים, שאנו חיים ביישוב מעורב, בו דרים בכפיפות אנשים בעלי מחשבות שונות, מזרמים שונים, ואף בקרב הציבור הדתי שאותו אנו מייצגים- חלוקות הן הדעות. כולנו שוכנים באותו "בית מזכוכית" , ועל כולנו חלה החובה לשמור על הבית שלא "יישבר". אנו מעוניינים בהמשך שיתוף הפעולה של כלל הציבור, על דעותיו ומנהגיו השונים , כולנו אחים, כולנו יהודים. כנבחרי ציבור, רוצים אנו להמשיך ולשרת את כלל תושבי גבעת שמואל, חילונים ודתיים כאחד. חובה עלינו להוקיע תופעות שליליות, שעלולות לגרום חלילה, לקרע בעם ישראל בכלל, ובגבעת שמואל בפרט. כעומד בראש הסיעה הדתית, אמשיך אי"ה, להוביל הנהגה שתחפוץ בשיתוף פעולה ובהבנה של צרכי כלל הציבור. אנו מצידנו, גם בתום ערב זה נמשיך להושיט יד, יד מחבקת, יד הקוראת לשיתוף פעולה. אנו תקווה, שעמיתינו למועצת היישוב, יושיטו יד חזרה

נמצאים אנו ערב חג החנוכה, חג בו נלחמו היהודים על ה"רוח", ועל הערכים המקודשים לעם ישראל, מזה דורי דורות. בתקופה זו ערב החנוכה, רק מתעצמת וגוברת ההרגשה של קדושת השבת. בימים האחרונים, נועצתי באישים רבים, רבנים, גדולי דור, חברי כנסת, אישי ציבור, וחברים לדרך, כאמור בספר משלי : "תשועה ברוב יועץ". דיברתי פעמים אחדות עם כבוד הרב זינגר – רב היישוב, למרות היותו בארץ רחוקה. כפי שאמרתי, יש דעות שונות גם בציבור הדתי אך יודע אני שיש רק תורה אחת, וכיהודי מאמין, חייב אני לייצג את דת משה וישראל
אשר על כן, חבריי ואני, נצביע היום נגד, ונשמור על כבודה של השבת. על אף היותי ממלא מקומו של ראש המועצה, ולמרות שאני מעריך אותו באופן אישי, ויודע אני שהיחסים בינינו הינם יחסים מיוחדים, ואלי אף נדירים בעולם הפוליטי, אין זו הצבעה אישית נגד מאן דהוא, או נגד קבוצה כזו או אחרת. הצבעה זו היא – בעד, בעד כבודה של השבת, בעד תורת ישראל

רוצה אני בהזדמנות זאת, להביע את הערכתי והערכת חבריי, לפועלו הרב של ראש המועצה, למען פיתוחה של גבעת שמואל, ולמען שגשוגה בכל המובנים, תוך כדי הקפדה על דאגה לכלל הציבור, על כל גווניו. כחבר מועצת עיר לשעבר, (בעיר אחרת), יודע אני עד כמה מלאכה זו קשה היא, ואינה מוערכת דייה, וזו ההזדמנות להגיד לראש המועצה, תודה בשם תושבים רבים, דתיים ושאינם דתיים. תהא התוצאה אשר תהא, על כולנו מוטלת החובה לנהוג באיפוק תוך גילוי אחריות, לא רק בערב זה, אלא גם מחר, ואחרי מחר, כי אנו כשליחי הציבור, אמונים יותר מכל על עתיד החיים ביישובינו. גבעת שמואל, תמשיך בעז"ה להתפתח ולשגשג, וכולנו יחד נתרום את חלקינו למטן מטרה נשגבת זו. נבחרנו לשרת את הציבור, ועל כן מחוייבים אנו לציבור שולחינו. ערב חג החנוכה הבא עלינו לטובה, מבקש אני שוב מכולנו, לכבד איש את רעהו, כאמור בספר ישעיהו: " איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק". אני מאחל לכולם, בשמי ובשם חבריי שיהיה לכל עם ישראל "חג חנוכה שמח" -חג האורים, חג של אורות, אורות של קדושה ואחדות, חג לא רק של סופגניות ולביבות, אלא גם של לבבות, קירוב לבבות
"יותר מששמרו ישראל את השבת, שמרה השבת על ישראל"
"טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף"

אין תגובות: