יום חמישי, 30 בנובמבר 2006

מחאה של תושבים משכונת רמת הדר

נדהמנו לקרוא על החשש מפני אפשרות של פגיעה בכבוד השבת בישובנו גבעת שמואל בכלל ובפרט בשכונתינו רמת הדר ולפיכך באנו למחות ולהביע את התנגדותנו לאפשרות זאת

בחירתנו לדור בישוב גבעת שמואל נבע מרצון לחיות בחיי דו קיום גם עם ציבור שאינו מתקרא "דתי" תוך כבוד הדדי כפי שחונכנו אנו (הדבר מתייחס במיוחד בשכונת מגורינו ובבנין בו אנו גרים)

לא למיותר לציין, כי פתיחת הקאנטרי קלאב בשבת ומאוחר יותר אפשרות גם לשאר העסקים בישובנו, לא רק תפגע בציבור המתקרא "דתי" אלא בכל אדם בר דעת, ששבת הוא יום מנוחתו השבועי. פתיחת קאנטרי קלאב שכזה בסמוך למתחם מגורים, תפגע בסביבת המגורים, בבטיחות ובאיכות החיים של כולנו. מן הראוי להביא נושא זה לידיעת כלל ציבור הדיירים בשכונת רמת הדר, דתיים ושאינם דתיים על-פי הגדרתם

יישר כח לפעולתך בנושא

בברכת יותר מששמרו ישראל על השבת, שמרה השבת על ישראל
נעמי וירון בן-זכאי

אין תגובות: